Kompletní informace | cgspraha.cz - krupiérský kurz, škola krupiérů, casino school

Na úvod » Kompletní informace

Informace k našim kurzům na info@cgspraha.cz

Přihlášení do kurzu:

Přihlaste se můžete elektronicky na:
https://www.cgspraha.cz/cz/page/29096/prihlaska-do-kurzu.html

Průběh kurzu:

Kurzy probíhají v přátelské atmosféře s individuálním přístupem.

Kurz bude probíhat 6 týdnů 4 - 6 vyučovacích hodin denně (podle potu účastníků). U kompletního kurzu probíhá ještě po dobu dvou týdnů 3 vyučovací hodiny denně výuka i odpoledne.

Co přinést sebou v den zahájení?

- kopii výpisu z rejstříku trestů (po kurzu využijete u Vašeho nového zaměstnavatele)
- fotografii (formát na pas nebo OP)
- stejnokroj (černé kalhoty nebo černá sukně, bílá košile nebo halenka, černý motýlek)

Vstupní předpoklady:

  • 1. Minimální věk 18 let. Doporučený maximální věk 36 let, ale záleží jen na Vás.
  • 2. Ovládání českého nebo slovenského jazyka.
  • 3. Čestné prohlášení uchazeče o tom, že nebyl a není trestně stíhán za majetkové a peněžní delikty a delikty související povahy.
  • 4. Výpis z trestního rejstříku. 
  • 5. Barvoslepost, řečové vady, zhoršená motorika a koordinace pohybů jsou přímou kontraindikací pro výkon tohoto povolání.
  • 6. Osobní dispozice znemožňující práci v noci jsou doporučenou kontraindikací pro výkon tohoto povolání.
  • 7. Součástí profilu uchazeče o vstup do tohoto kurzu je přiměřená mentální zralost a psychická odolnost. 
  • 8. V případě pochybností splnění podmínek bodů 5, 6 a 7 rozhoduje stanovisko odborného lékaře.